top of page

Odporność i Osteopatia

Czy osteopatia może poprawić twoją odporność? Jak to działa?
 

 Jak wszyscy wiedzą, od blisko roku na całej naszej planecie stawiamy czoło nowemu wirusowi, który bardzo szybko się rozprzestrzenia.

Prawie wszystkie kraje zalecają noszenie maseczek oraz jak najczęstsze stosowanie żelu odkażąjącego, aby ograniczyć liczbę zakażeń.

 

 Jednak na wypadek, gdyby okazało się to niewystarczające, wiele osób stara się na różne sposoby poprawić swoją naturalną odporność.

Jednym z nich jest osteopatia, która stanowi doskonałą alternatywę, jak również bardzo dobrą terapię uzupełniającą klasyczne leczenie.

 

 Aby zrozumieć, w jaki sposób działa ten mechanizm, należy wziąć pod uwagę trzy kluczowe zasady:

-   tętnice odgrywają istotną rolę w systemie odpornościowym;

-   napięcia w narządach mają negatywny wpływ na tętnice;

-   osteopatia potrafi usuwać napięcia w narządach.

 

 Koncepcja ta funkcjonuje w przypadku wszystkich narządów, ponieważ opiera się na trzech wyżej wymienionych zasadach podstawowych. 

Aby to wyjaśnić, weźmy fikcyjny, ale bardzo prawdopodobny przypadek zablokowania żebra. Następnie opiszemy, krok po kroku, jak wywołany tym skurcz zmniejsza odporność prawego płuca.

 Problem zaczyna się w momencie upadku na ramię, co powoduje zablokowanie drugiego prawego żebra. Zablokowanie drugiego prawego żebra wywoła bardzo silne zlokalizowane napięcia tkanek, a w konsekwencji dyskomfort, a następnie skurcz prawego płuca. 

 Napięcie w prawym płucu spowoduje względny mechaniczny ucisk wszystkich struktur obecnych w płucu, między innymi tętnic odpowiedzialnych za rozprowadzanie substancji odżywczych, komórek odpornościowych oraz przeciwciał: w tym przypadku będzie to pień prawej tętnicy oskrzelowej.

 Ucisk na tętnicę doprowadzi do jej zwężenia i zmniejszenia przepływu krwi, a w konsekwencji natychmiast zmniejszy się:

- skuteczność odporności naturalnej na poziomie prawego płuca w wyniku niewielkiego dopływu komórek odpornościowych i przeciwciał;

- skuteczność leczenia, ponieważ antybiotyki i leki antywirusowe również docierają do określonych narządów za pośrednictwem układu naczyniowego.

 Osteopatia jest terapią, w której wielkie znaczenie ma usuwanie napięć w narządach. Stanowi więc metodę, która poprawia naturalną odporność organizmu.

 

W 1874 r. doktor Andrew Taylor Still sformułował cztery podstawowe zasady osteopatii:

- struktura rządzi funkcją

Istnieją współzależności biomechaniczne pomiędzy strukturą poszczególnych części ciała i funkcjami przez nie spełnianymi.

- jedność ludzkiego ciała

Ciało ludzkie powinno być brane pod uwagę jako kompletna całość systemowa, jako zespolona zdrowotnie i funkcjonalnie jednostka

- zasada tętnic jest uniwersalna

Znaczenie swobodnego przepływu krwi (życiodajnego płynu przenoszącego składniki odżywcze oraz tlen i odprowadzającego toksyny).

- zdolność do samoleczenia

Organizm posiada wielką zdolność do samonaprawy, a tym samym do samoleczenia.

 Jak można zauważyć, w każdej z tych zasad widać ścisły związek między odpornością a osteopatią.

Pologne.png
  • Facebook
bottom of page