ul. Kalwaryjska 26/23

30-504 Kraków Podgórze

519 824 377

Konsultacje

Przebieg

Podczas konsultacji  staram się zlokalizować dysfunkcje,  ustalić obszar zakłóceń oraz wyznaczyć kierunek dalszego postępowania w celu skorygowania ewentualnych nieprawidłowości w obrębie układu kranialnego, narządów wewnętrznych bądź systemu mieśniowo-szkieletowego. 

Czas trwania wizyty

Seans trwa od 45 minut do 1 godziny, w przypadku niemowląt (do około 4 miesiąca życia) 30 minut.

Koszt wizyty

W większości przypadków po pierwszej wizycie powinna być widoczna poprawa, jednak aby uzupełnić leczenie konieczna może być druga wizyta.

Wizyta kosztuje 230 zł.

W przypadku niemowląt koszt wynosi 150 zł.