top of page

ul. Kalwaryjska 26/23

30-504 Kraków Podgórze

519 824 377

Konsultacje

Przebieg

Podczas konsultacji  staram się zlokalizować dysfunkcje,  ustalić obszar zakłóceń oraz wyznaczyć kierunek dalszego postępowania w celu skorygowania ewentualnych nieprawidłowości w obrębie układu kranialnego, narządów wewnętrznych bądź systemu mieśniowo-szkieletowego. 

Czas trwania wizyty

Seans trwa 45 minut, w przypadku niemowląt (do około 4 miesiąca życia) od 20 do 30 minut.

Koszt wizyty

Wizyta kosztuje 300 zł.

W przypadku niemowląt koszt wynosi 200 zł.

 

W większości przypadków po pierwszej wizycie powinna być widoczna poprawa, jednak aby uzupełnić leczenie konieczna może być druga wizyta.

 

Pologne.png
  • Facebook
bottom of page